SPORDA ETKİN OLMAK<

Etkin Kolej

SPORDA ETKİN OLMAK

HABER | 13.10.2020
Etkin Kolej | SPORDA ETKİN OLMAK

Günümüzde teknolojik ilerlemeler, iş yaşamı, kentleşme, pandemi ve diğer faktörler insan sağlığını olumsuz etkilerken, düzenli fiziksel aktivitenin obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kanser gibi hastalıkları önlediği bu hastalıklar sonucu meydana gelen mortalite riskini azalttığı, yaşam kalitesinde ve süresinde artış sağladığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

 

Spor Bilimlerinde, kas faaliyetleriyle gerçekleşen ve enerji tüketimine sebep olan tüm vücut hareketleri fiziksel aktivite olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı büyüme ve gelişmesinde fiziksel aktivite düzeyi oldukça önemlidir. Fiziksel aktivite düzeyleri sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişimine de önemli katkılar sağlar. Günümüzde en önemli problemlerden bir tanesi çocuklarda fiziksel aktivite azlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da çocuklarda obezite, diyabet ve dikkat eksikliği gibi hastalıklara önemli oranda zemin hazırlamaktadır. Çocukların uzun süre tablet, televizyon ve bilgisayar karşısında zaman geçirmeleri, fiziksel aktiviteyi düzenli hale getirememeleri, gelecekte onları kronik hastalıklara aday bir birey haline getirebilmektedir.

 

Çocukların gelişme döneminde düzenli olarak fiziksel aktivite yapmaları sağlık perspektifinde onların kas ve eklemlerinin güçlenmesini sağlamakla birlikte kalp ve akciğer gibi organların kapasitesini arttırmaktadır. Bilişsel ve sosyal anlamda fiziksel aktiviteye katılan çocuk, kendi değerinin farkındadır. Fiziksel aktivite çocuklara özgüvenli, sorumluluk bilinci olan, disiplinli bir birey olma imkanı verir. Yine fiziksel olarak aktif olan çocuklar, sosyalleşip, ekip halinde çalışma konusunda yetkinleşirler. Yaşanılan sorunlar karşısında hızlı karar verme yeteneğine sahiptirler ayrıca yaptıkları spor dalına göre değişmekle birlikte güçlü reflekslere ve yüksek odaklanma becerilerine sahiptirler. Psikolojik olarak ise, daha az stresli daha az kaygılıdırlar. Depresyon bu çocuklarda çok daha nadir görülür. Tüm bunlara bağlı olarak okul başarıları daha yüksektir. Kısacası tüm bilimsel veriler düzenli fiziksel aktivite ve egzersizin sağlığın tüm parametrelerinde risk faktörlerini azaltmada araç olarak kullanılması gerektiğini kanıtlıyor.

 

Tüm bu bilgiler ışığında sağlıklı nesillerin yetişmesi adına fiziksel aktivitesiz bir yaşam asla düşünülemez. Çocuklara erken yaşta spor kültürünün verilmesi gelecekte onların bu kültürü devam ettirmelerini sağlayacak bu da nesillerin hem fizyolojik hem de akademik anlamda daha sağlıklı olmasına ön ayak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü aslında tüm anlatılanları özetlemektedir.

 

Okulumuzun amacı da tüm bu bilimsel verileri dikkate alarak çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre fiziksel aktivite ve egzersiz reçeteleri hazırlamak, onların gelişimlerini takip etmek, sağlık, fiziksel ve bilişsel performans perspektifinde onlara katkı sunmaktır.

 

Doç.Dr.Mustafa Şakir AKGÜL

SPORDA ETKİN OLMAK | Etkin Kolej Günümüzde teknolojik ilerlemeler, iş yaşamı, kentleşme, pandemi ve diğer faktörler insan sağlığını olumsuz etkilerken, düzenli fiziksel aktivitenin obezite, kardiyovasküler hastalıklar,…