Etkin Kolej
ANAOKULU

““Yaşam Benim Oyunum“”

Eğitim hayatının temel basamağı olan oku öncesi eğitim, çocuklarımızın emin adımlarla yol almasına destek olur. 4-6 yaş öğrencilerinin, oyunlar yoluyla hayatı tanımaları ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Öğrencelerimiz, öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını destekler. Her çocuğun bireysel farklılıkları olduğunun bilincinde hareket eder ve daima cesaretlendirilir. Böylece, öğrenmeye açık, kendini ve insanları seven, kendini doğru bir şekilde ifade eden donanımlı bireyler olarak yaşama hazırlanırlar.

ANAOKULU EĞİTİM SİSTEMİMİZ

ANAOKULU EĞİTİM

Çağdaş ve modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum hedefiyle çıktığımız bu yolda öğrencilerimizi etkin öğrenme metodları ile geleceğe hazırlıyoruz.

Etkin kolej ana okulunda sürdürülmekte olan okul öncesi eğitim de kaliteli eğitim ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmaktadır. Etkin çocuklar planlanmış, sistematik, çocuk merkezli eğitim programları, zengin uyaranların olduğu eğitim ortamları ve bütün bunları sağlayacak uygun eğitim materyalleri sayesinde zengin bir öğrenme deneyimi elde ederler.

Bilişsel, motor, sosyal – duygusal ve dil gelişimlerini tamamlayan ve kendilerine bakma becerileri kazanan çocuklar, sağlıklı evrensel değerlerle ilkokula hazır hale gelirler.

Etkin kolej anaokullarında okul öncesi düzeyi yabancı dil eğitimi ise çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlar ve uygulanan diğer programların kazanımlarına göre sarmal ve bütünleştirilmiş şekilde uygulanır.

“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

UYGULAMALARIMIZ

UYGULAMALARIMIZ

ETKİN MENTÖRLÜK SİSTEMİ (EMS )

4 YAŞINDAN İTİBAREN İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İLKÖĞRETİME ADAPTASYON ÇALIŞMALARI

YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENME

SAĞLIKLI BESLENME ETKİNLİKLERİ

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ GEZİLER

SPOR AKTİVİTELERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS VE AKTİVİTELER

RESİM, SERAMİK, BECERİ ATÖLYESİ

YETENEK KEŞFETME ÇALIŞMALARI

Etkin Kolej
Etkin Mentörlük Sistemi (EMS)

Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda onları geleceğe hazırlamak için geliştirdiğimiz Etkin Mentörlük Sistemi (EMS) Eskişehir’de ilk ve tektir. Yıl içerisinde etkin mentörlük sistemi ile çok sayıda test ve değerlendirme ile velilerimiz de etkin kılınmıştır.

Anaokul | Etkin Kolej Eğitim hayatının temel basamağı olan oku öncesi eğitim, çocuklarımızın emin adımlarla yol almasına destek olur. 4-6 yaş öğrencilerinin, oyunlar yoluyla hayatı tanımaları ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.

Etkin Kolej