PANDEMİDE ETKİN MENTÖRLÜK ÇALIŞMALARI<

Etkin Kolej

PANDEMİDE ETKİN MENTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

HABER | 17.11.2020

Etkin eğitim Kurumlarında Etkin Mentörlük Sistemi (EMS) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle pandemi sürecinde okula yeterince devam edemeyen öğrencilerin, akademik başarılarını arttırmanın yanında, öğrencilerin kendini tanımasını, yetenek ve ilgilerinin farkına varmasıni ve öz disiplin becerisi kazanmasını hedefliyoruz.

PANDEMİDE ETKİN MENTÖRLÜK ÇALIŞMALARI | Etkin Kolej Etkin eğitim Kurumlarında Etkin Mentörlük Sistemi (EMS) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle pandemi sürecinde okula yeterince devam edemeyen öğrencilerin, akademik…

Etkin Kolej