OKULUNUZA KAVUŞMANIZA AZ BİR ZAMAN KALDI<

Etkin Kolej

OKULUNUZA KAVUŞMANIZA AZ BİR ZAMAN KALDI

HABER | 26.08.2020
Etkin Kolej | OKULUNUZA KAVUŞMANIZA AZ BİR ZAMAN KALDI

Ülkemizde mart ayından beri süre gelen pandemi süreciyle birlikte sizlerden yüz yüze uzun süre uzak kaldık. Mart ayından beri gerek dünya gerek ülke gündemini okulumuz pandemi yönetim ekibi ile yakından takip ederek Etkin Kolej Sivil Savunma ve Tedbir Planlarını Covid -19 yönergelerine göre tekrar düzenledik. Dünyada normalleşme süreci yaşanırken Covid-19 yönetim ekibimizle sık sık görüşerek yaşanabilecek sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk ve bu sorunları asgari düzeye indirmek için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bu metni de siz değerli velilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Unutulmamalı ki bu süreç evde başlayıp okulda devam edecektir. Bu nedenle hem bizlere hem de sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına alınan tedbirlere hep birlikte sıkıca uymamız gerekmektedir.

 

1. ETKİN KOLEJDE NELER YAPTIK, SİZLERDEN NELER BEKLİYORUZ?

• Covid-19 birimimiz kuruldu.

• Kolejimizde Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler ve el antiseptikleri aldık.

•Kolejimizde sınıflar , atölyeler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları kişiler arasındaki sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

• Kolejimizde her an ulaşılabilecek noktalara el dezenfektan makineleri yerleştirildi.

•Bu süreçte ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrencilerimizin okula bilgi verilerek okula gönderilmeden doktora yönlendirilmenizi istiyoruz.

• Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covid-19 belirtileri olan ya da Covid-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula bilgi verilmenizi ve öğrencileri okula göndermemenizi istiyoruz.

• Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına

uymalı ve maske takmalıdır.

• Mümkünse, her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması gerekmektedir. Büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik rahatsızlığı olan kişiler öğrencileri bırakıp almamalıdır.

• Okula giriş-çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır. Olabildiğince bu süre zarfında okula giriş yapılmamalıdır.

• Okulumuzda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar kuralına uygun maske takacak (maskeler kendileri tarafından temin edilecektir) maske nemlendikçe ya da kirlendikçe ipinden tutarak değiştirecektir. Yeni maske takılırken ve sonrasında eller 20 saniye boyunca sabunlanmalı, bu imkan yoksa el antiseptiği kullanılmalıdır.

• Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlara okul hemşiremiz tarafından pandemi süreci, sosyal mesafe ve el hijyeni eğitimi verilecektir ve sık sık gerekli hatırlatmalar yapılacaktır. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse sabun ve su hazır bulunmuyorsa alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.

• Kolejimizde lavaboların yanına el yıkama adımlarını açıklayan görseller yerleştirilmiştir.

• Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu gün içinde de sık sık yapılacaktır.

• Kolejimize salgın döneminde zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

• Kolejimizde sınıf ve atölyeler düzenli bir şekilde havalandırılacaktır.

• Sınıflarımızda oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun şekilde sabitlenmiştir. Her öğrenci kendi sırasına oturacaktır. Ders anında öğrencilerin maske kullanımı zorunlu değildir. Öğretmenlerimizin öğrencilerimize yakın temas etmesi gerektiği durumlarda ise öğrenci ve öğretmenlerimiz maske veya siperliklerini takacaklardır.

• Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler Covid-19 bulaşma riskini artıracağından dolayı yapılmayacaktır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecek etkinliklerde maske takılıp sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır. Teneffüsler ve bazı uygulamalı derslerde okul bahçesi ve açık alanlarımız kullanılacaktır.

• Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar yüz yüze yapılmasına gerek olmadıkça online sistem üzerinden yapılacaktır.

• Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilecek devamsızlıklardaki artışlar il/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilecektir.

• Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

 


2. OKULLARDA ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE DİĞER ÇALIŞANLARA YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER

• Öğretmenler ve diğer çalışanların Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi okul hemşiresi tarafından eğitim öğretim yılı başlamadan yapılacaktır.

• Okulun ilk haftası öğrencilere Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında okul hemşiresi tarafından bilgi verilecek olup gerekli eğitimler uygulamalı olarak öğretmenlerimiz tarafından da yaptırılacaktır.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak izole odasına alınacak ve Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere en yakın sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

• Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir izolasyon odasında izole edilecektir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilerek il/ilçe sağlık müdürlüğüne bilgi verilecektir.

• Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılarak yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecektir.

• Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdüreceklerdir.

 

3. EĞİTİM ALANLARI VE EĞİTİM SÜRECİNDE ALINAN ÖNLEMLER

• Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasındaki sosyal mesafe uygun şekilde olacak ve ders anında maske takılması zorunlu olmayacaktır.

• Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacaktır.

• Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanacaktır.

• Sağlık bakanlığınca hazırlanan maske kullanımı, sosyal mesafe vb. bilgilendirme afişleri tüm okula asılmıştır.

• Damlacık oluşturması nedeniyle sınıflarda ve atölyelerde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmayacaktır.

• Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özeldir bu nedenle öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.

• Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacaktır. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecektir.

• Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüs ve yemek saati) sınıflar sıraya konularak düzenmiştir.

• Kolejimizde toplu olarak kullanılan yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecektir.

 

4. OKUL SPOR SALONLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

• Spor salonunda sosyal mesafenin korunması, ortamın havalanması ve spor malzemelerinin kullanımı ile ilgili tedbirlere uyulacaktır.

 

5. OKUL KANTİNLERİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Kurum bünyesinde bulunan kantinde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemlere uyulacaktır. Kantin kullanımı ve sosyal mesafeye uygun hareket nöbetçi öğretmenler tarafından titizlikle kontrol edilecektir.

 

6. KİTAP ve KIYAFET SATIŞINDA ALINAN ÖNLEMLER

Kurum bünyesinde bulunan giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışı sırasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacaktır, muhasebede temassız ödeme tercih edilmelidir. Temaslı ödemelerde her kullanım öncesi alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlanacaktır. Kolejimizde satışlar her kademe için ayrı zaman dilimlerinde planlanacak olup zaman dilimleri sizlere bildirilecektir. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyelerde Alınması Gereken Önlemler” ile “Kitap ve Kırtasiye Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler”deki ilgili bölümlere uyulacaktır.


7. KOLEJ OFİSLERİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

 

8. YEMEKHANELERDE ALINAN ÖNLEMLER

• Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuştur.

• Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanacaktır.

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmıştır.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri sınıflara göre belirlenmiş olup herkesin aynı masada yemek yemeleri sağlanacaktır.

• Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanacaktır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmayacaktır.

• Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak ve tıbbi maske takacaklardır. Eldiven kullanılmayacak ancak sık sık eller yıkanacaktır.

• Masada yeme ve içme dışında maske takılacaktır. Açık büfe yemek servisi yapılmayacaktır

• Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

• Yemekler okul bünyesinde hazırlandığı için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve içerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.

 

9. SERVİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER

• Servis şoförleri ve servis hosteslerimiz okulumuz tarafından Covid-19 hakkında bilgilendirilmiştir. Servis şoförleri ve hosteslerimiz kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacaklardır.

• Araç içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak ve şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacaktır.

• Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacaktır.

• Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanacak ve takibi görevli ekibimizce denetlenecektir.

• Servislerde Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.


10. ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI

• Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768152-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacaktır.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmakta ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmektedir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanmaktadır.

• Okuldaki sınıf, salon, yemekhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanacaktır.

• Okulumuzdaki merkezi havalandırma sistemleri ortamın havalandırılması ve doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı kullanılmaktadır.

• Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılmaktadır.

• Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) kullanılmaktadır.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmaktadır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atıp, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamakta veya alkol bazlı el antiseptiği kullanmaktadır.

OKULUNUZA KAVUŞMANIZA AZ BİR ZAMAN KALDI | Etkin Kolej Ülkemizde mart ayından beri süre gelen pandemi süreciyle birlikte sizlerden yüz yüze uzun süre uzak kaldık. Mart ayından beri gerek…