MATEMATİK OLİMPİYAT SINAVLARI<

Etkin Kolej

MATEMATİK OLİMPİYAT SINAVLARI

HABER | 27.09.2019

Özel Etkin Kolej, öğrencileri matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve  katkı sağlamak için geleneksel 7. Matematik Olimpiyat Sınavı’ nı 20 Ekim Pazar günü yapacaktır. Kurumumuzca yapılan bu sınav 4, 5, 6 ve 7. sınıfları kapsamaktadır. Bu olimpiyatın amacı; öğrencileri matematik alanında çalışmalar yapmaya özendirmek, matematiksel düşünce yapılarını geliştirmek, matematiksel bilgi ve becerilerini sınamaları için çeşitli özgün sorular ile karşılaşmalarını sağlamak ve her şeyden önemlisi matematik alanında üstün yetenekli öğrencilerin zamanında keşfedilerek doğru yönlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Öğrenciler sınava gelirken sınav giriş kartı, nüfus cüzdanı ve sınav araç gereçlerini (kalem, silgi, kalemtıraş vb. ) getirmelidir. Sınav giriş kartlarını tüm Etkin Eğitim Kurumlarından temin edebilirsiniz. Sınavımıza olan aşırı talep sebebiyle velilerimizin sınav giriş kartlarını en kısa sürede temin etmeleri rica olunur.

MATEMATİK OLİMPİYAT SINAVLARI | Etkin Kolej Özel Etkin Kolej, öğrencileri matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve  katkı sağlamak…