ETKİN OKURLAR AVRUPA OKULLARI PLATFORMUNDA<

Etkin Kolej

ETKİN OKURLAR AVRUPA OKULLARI PLATFORMUNDA

HABER | 05.10.2020

Etkin Kolej Ortaokulu öğrencileri, Türkçe dersi müfredatı kapsamında eTwinning’de buluştu.

“Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor” adlı projede Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan sekiz okulda öğrenim gören 181 öğrenci proje öğretmenleri aracılığıyla bir araya geldi. Projede ortaokul öğrencilerinin kitap okuma bilinci ve sevgisi kazanmasını sağlamak amaçlandı. Öğrencilerin okuması için her ay iki ya da üç kitap belirlendi. Veliler ile Zoom platformu üzerinden toplantı yapılarak projenin kapsamı hakkında bilgilendirme yapıldı. Velilerimizin desteği ve ilgisi ile öğrenciler kısa zaman içinde bu kitaplardan istediklerini edinip okumaya başladılar.

Ekim-Mayıs aylarını kapsayan projede aynı kitabı okuyan öğrenciler takım halinde çalışmalar yapacaklardır. Web 2.0 araçlarıyla, karışık takım çalışmaları; okunan kitapla ilgili işbirliği içinde poster, zihin haritası, kavram haritası, online quiz ve/veya Thinglink üzerinden etkileşimli görseller hazırlama gibi çalışmalar olacaktır. Takımlar kendi içlerinde seçecekleri sözcüler aracılığıyla o ay yaptıkları çalışmaları online bir toplantı ile tüm proje ortaklarına sunacaklardır. Proje ortakları arasında yapılacak çeşitli etkinliklerin yanı sıra, öğrenciler her ayın sonunda yapılacak online toplantılar aracılığıyla o ay okudukları kitapların yazarlarıyla buluşacaklardır.

Araştıran, sorgulayan birey olmanın en önemli adımlarından birinin okuma bilincine sahip olma olduğunun farkındayız. Teknoloji ile bu bilinci birleştirdiğimiz projenin tüm öğrencilerimize faydalı olmasını diliyoruz.

 

KÜLTÜREL MİRASIMIZ ARTIK TEKNOLOJİ ve SANATTA ETKİN

 

Etkin Kolej Ortaokulu öğrencileri Türkçe dersi müfredatı kapsamında eTwinning projelerinde buluşuyor. Sanatla birlikte bireylerin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, öz-yönelim, iş birliği ve sorumluluk alma becerilerinin geliştiğinin bilincindeyiz. 21.yüzyıl becerileri olarak da ifade edilen bu beceriler, gelişen teknoloji odaklı dünyada başarılı olarak hayatta kalabilmek ve mutlu bireyler olabilmek için gereklidir. Bu nedenle Türkiye’den 8 okul, unutulmaya yüz tutmuş yöresel atasözlerinin belirlenmesi, modellenmesi, modellerin karekoda entegrasyonunu sağlayarak karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün oluşturulması amac ıyla bir araya geldi. Geçen yıl Karadeniz yöresi atasözlerini kapsayan ve TÜBİTAK projesi olarak değerlendirilen proje bu yıl Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsıyor. İç Anadolu Bölgesindeki yöresel atasözlerinin derlemesini yapan Etkin Kolej öğrencileri, modellemelerini web 2.0 araçları ile taçlandıracak.

 

ETKİN OKURLAR AVRUPA OKULLARI PLATFORMUNDA | Etkin Kolej Etkin Kolej Ortaokulu öğrencileri, Türkçe dersi müfredatı kapsamında eTwinning’de buluştu. “Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor” adlı projede Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer…

Etkin Kolej