Etkin’den Öğretmenlere Ücretsiz Webinar!<

Etkin Kolej

Etkin’den Öğretmenlere Ücretsiz Webinar!

ETKİNLİK | 21.12.2020
Etkin Kolej | Etkin’den Öğretmenlere Ücretsiz Webinar!

Dijital ders içeriklerinin fazlasıyla önem kazandığı günümüzde, derslerimizi daha etkin halde öğrencilerimize sunabilmemiz için ders materyallerimizi en iyi şekilde tasarlamamız gerekiyor. Özellikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde görsel kullanımın öğrenme sürecindeki pozitif etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Etkili görsel kullanımının, öğrenme seviyesini yazılı veya sesli bir metne kıyasla %60 oranında artırabildiğini belirten çeşitli akademik çalışmalar mevcuttur. Etkin Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen “Haydi Görselleştirelim Öğretmenim!” isimli webinar etkinliğinde, öğretmenlerimize ders süreçlerinde kullanabilecekleri etkili görselleri seçme ve oluşturma aşamaları aktarılacak aynı zamanda bir görsel tasarım aracı olan Piktochart ve bir animasyon oluşturma aracı olan Toontastic 3D isimli Web 2.0 araçlarının kullanımları hakkında detaylı bilgi verilecektir.


Haydi Görselleştirelim Öğretmenim!
Eğitim Tarihi: 6 Ocak 2021
Saat:20.00

Eğitimin İçeriği
Eğitimde Görsel Tasarım İlkeleri
Eğitsel görsellerin seçimi sürecinde önemli noktalar
Piktochart isimli Web 2.0 aracı ile eğitsel görseller hazırlama (https://piktochart.com/)
Toontastic 3D isimli Web 2.0 aracı ile kişiselleştirilmiş animasyonlar hazırlama (https://toontastic.withgoogle.com/)


Eğitmen: Büşra Küçük
ODTÜ, TÜBİTAK, MEB ve çeşitli uluslararası projeler için içerik geliştirmiş eğitmenimizden bu eğitimi almak istiyorsanız aşağıdaki adrese isim, soyisim, branş, okul ismi ve il bilgilerini içeren bir e-posta göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru için: webinar@etkinkolej.online

(Kontenjan sınırlıdır. Eğitim iki oturumdan oluşacak ve Zoom üzerinden yapılacaktır. Giriş bilgileri
e-posta aracılığıyla tarafınıza iletilecektir.)

Etkin’den Öğretmenlere Ücretsiz Webinar! | Etkin Kolej Dijital ders içeriklerinin fazlasıyla önem kazandığı günümüzde, derslerimizi daha etkin halde öğrencilerimize sunabilmemiz için ders materyallerimizi en iyi şekilde tasarlamamız…