Dünyada Etkin Türk Kültürü<

Etkin Kolej

Dünyada Etkin Türk Kültürü

ETKİNLİK | 04.05.2019

Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar-Resim derslerinin ortak projesi olan “Dünyada Etkin Türk Kültürü” etkinliği Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Sanat ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.  Ekim ayında başlatılan projede, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar-Resim derslerinin ortak kazanımlarından yola çıkıldı ve geleneksel Türk sanatları uygulatıldı. Projenin amacı, öğrencilerimize geleneksel Türk sanatlarını, Türk motiflerini kazandırmak, uygulatmak ve önemli Türk ressamlarının çalışmalarını öğretmekti. Bu doğrultuda Türk ressamlarına ait röprodüksiyon çalışmaları, geleneksel Türk motifli çini tabaklar, cam vitray çalışmaları ve ebru çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Sanat ve Kültür Merkezinde sergilendi.

 

Dünyada Etkin Türk Kültürü | Etkin Kolej Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar-Resim derslerinin ortak projesi olan “Dünyada Etkin Türk Kültürü” etkinliği Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Sanat…