DİKKAT SQUID GAME <

Etkin Kolej

DİKKAT SQUID GAME

HABER | 25.10.2021
Etkin Kolej | DİKKAT SQUID GAME

Sevgili ebeveynlerimiz,
Çocuklar en kıymetli varlıklarımız. Onların en iyi şekilde gelişip yetişkin bireyler haline
gelebilmesi her birimizin en güzel dileği…


Lakin sıklıkla karşılaştığımız bir problem hakkında bilgi vermek istiyorum. Ekranın,
teknolojinin güvensiz şekilde kullanımı çağımız sorunlarının başlarında gelmektedir. Bir çocuk
ne izleyip izleyemeyeceğini bilemeyebilir. Anne ve babasının çocuğa yardımcı olacağı nokta
burasıdır. “Yasaklar özgürlüğü kısıtlar, çocuklar kendi seçsin.” yaklaşımlar çocuk yetiştirmede
uygun değildir. Çocuklar sınırlara ve kurallara ihtiyaç duyarlar. Çünkü sınırlar onların güvenli
alanlarını keşfetmelerinde yardımcı olur ve kendi yollarını çizerek, öğrenerek güvenle ilerlerler.
Değerli ebeveynlerimiz, popüler kültür karmaşası ve çılgınlığının sizleri de esir
almasına izin vermeyin. Benzer hatta aynı görüşü bilgisayar oyunları, popüler diziler için de
söyleyebiliriz. Çocuklar ebeveynlerin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Hiçbir geçerliliği
olmayan düşünce tarzlarınız mevcut ise lütfen bunları gözden geçirin. Örneğin: “Çocuğa sınır
koyulmaz çocuğa engel olunmaz.” Gibi çoğaltabileceğimiz kalıp düşünce ve yetiştirme
tarzları… Eğer çocuk tehlike altındaysa, çocuğun duygusal, bilişsel, sosyal gelişim alanları
tehdit ediliyorsa anne ve babaların onları tıpkı fiziksel olarak yaralanacakları ani bir olayda
korumaya çalıştıkları gibi bu alanlar için de korumaya çalışmak görevleridir.


Ekran konusu en büyük zaaflar arasında. Her kuralda olduğu gibi ekran kullanımının
her türlüsü; televizyon, tablet, bilgisayar, telefon vb. konularında koyulan kurallarda tutarlılığı
sağlamaya çalışmak en önemli hedefler arasında olmalıdır. Her zaman vurgulamaya
çalıştığımız konu; ebeveyn çocuk ilişkisinde cezanın yeri asla olmamalıdır ancak sınır ve
kurallar kesinlikle olmalıdır. Bunun için ilişki temelli yaklaşımlar, pozitif disiplin
yöntemlerinden faydalanmak bizlere çok faydalı yollar sunmaktadır. Pozitif disiplin çocuğu
disipline etmede en işlevsel yöntemdir. Geleneksel yöntemler günümüz şartlarında işe
yaramamakta sağlıksız ilişkiler yaratmaktadır.
Mükemmel ebeveynlik yoktur ancak iyi ebeveynleri de leylekler getirmez. İyi
ebeveynlik yeni yöntemleri okuyarak, öğrenerek, öğrenmek için çabalayarak; çağın çocuklarını
bilerek, görerek, anlamak için uğraş vererek gelişir.


DİKKAT: “SQUID GAME!”


Son dönemlerde dünya gündemine oturan bir dizinin çocuklarımız tarafından
izlendiğine eğitim kurumlarımızdaki gözlemlerimizle şahit oluyoruz. Dizinin günümüz
ekonomi ve çaresiz insanlar konusuna getirdiği bakış, eleştiri, gerçek ise biz yetişkinler için bir
şeyler anlatıyor. Hem de oldukça büyük şeyler anlatıyor. Ancak yetişkinlere. Dizinin şiddet,
cinsellik, intihar bağlantılı içeriğinden dolayı yaş sınırının +15 olduğunu hatırlatmakta fayda
var. Sevgili ailelerimiz lütfen çocukların güvenliklerini her alanda sağlamak için daha fazla
çaba gösterelim.

Dizi platformlarında ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocukların yorumları ve daha birçok
karşılaşılan durum…
Squid Game dünyada ses getiren başarılı bir dizi. Aynı zamanda yaş sınırı olmasına
rağmen ne yazık ki hitap ettiği kesim de yine aynı yaş grubu. Bugün tehlikeyi bu dizi özelinde
değerlendirsek de kapsam çok daha geniş. Teknolojinin, güvenli alan dışında kullanımı tehlike
çanlarını uzun zamandır çaldırıyor ve bu tehlikeye maruz kalan çocuklar da günden güne
artarak karşımıza çıkıyor.


Çocuklar elbette birçok şeyi görerek, deneyerek, yaşayarak öğrenecekler ancak
“Güvenli Alan” içinde. Bu güvenli alanları onlara sağlamak ailelerin, eğitim kurumlarının,
toplumların görevi olduğunu yeniden hatırlamak gerek.
İnsan karmaşık bir varlıktır. Gelişim ise her zaman bir bütündür. Bir ayağı eksik
kaldığında aksaklıklar yaşanmaktadır. Gelişimi bütün olarak sağlayabilmek adına bizlerle
işbirliği sağlamanızın değerini önemle vurgulamak isterim. Toplumun temelini aile oluşturur.
Sağlıklı bireyler sağlıklı ailelerle yetişir. Çocuklarınızla daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeniz
dileklerimle. ????


Uzman Psikolog & Aile Danışmanı
Merve KARATAŞ

DİKKAT SQUID GAME | Etkin Kolej Sevgili ebeveynlerimiz,Çocuklar en kıymetli varlıklarımız. Onların en iyi şekilde gelişip yetişkin bireyler haline gelebilmesi her birimizin en güzel dileği… Lakin…