Birlikte Güçlüyüz (We Are Strong Together)<

Etkin Kolej

Birlikte Güçlüyüz (We Are Strong Together)

ETWINNING | 08.02.2021

Proje Hakkında

Projemiz özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren akranlarının birlikte etkinlikler yaparak akran kabulünün gerçekleştirildiği 5 ay sürecek bir proje şeklinde planlanmıştır. Projenin amacı özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren akranlarının birlikte gerçekleştirecekleri etkinlikler ile öğrencilerin sanat, spor ve sosyal becerilerini geliştirmek ve akran kabulünün gerçekleşmesini sağlamaktır.

 

Hedefler

Özel gereksinimli öğrencilerimiz ile normal öğrencilerimizin;

Sosyal becerilerinin geliştirilmesi,
Sosyal kabul düzeylerinin artırılması,
Sanat ve spor becerilerinin geliştirilmesi,
Özgüvenlerinin artması,
Birlikte hareket etme becerililerinin geliştirilmesi,
Akranlarla yaşama uyumunu kazanması,
Başarabilirim duygusu yaşaması hedeflenmektedir.
Sorumluluk alma becerisi geliştirme,
Liderlik özelliklerini geliştirme,
Bireysel farklılıkları kabul edebilme,
Özel gereksinimli akranlarının gelişim özelliklerinin farkında olma,
Özel gereksinimli akranlarına karşı olumlu turum geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Birlikte Güçlüyüz (We Are Strong Together) | Etkin Kolej Proje Hakkında Projemiz özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren akranlarının birlikte etkinlikler yaparak akran kabulünün gerçekleştirildiği 5 ay sürecek…